In kinderopvang ‘t Pippi Huis word je nog echt ontvangen.

‘t Pippi Huis is kleinschalig, net zoals een gastouderopvang, werkt professioneel en persoonlijk. Voor het welslagen van een kinderdagverblijf is een hecht team van goed opgeleide, gekwalificeerde medewerkers met een groot inlevingsgevoel, een vereiste. Bij Pippi Huis werken met zo’n team. De leidsters hebben ervaring in zowel de reguliere als de antroposofische kinderopvang. door de kleinschaligheid en het persoonlijke contact tussen leidster en ouders, is er altijd genoeg tijd om te praten wat het kind thuis heeft beleefd en hoe het zich voelt en hoe het thuis gaat. De ‘driehoeks-relatie’ tussen ouders, leidster en kind is de verbindende factor.

Ritme, Rust en BUITEN

Het zich ritmisch voltrekken van de dag is een voorwaarde voor een gezonde ontwikkeling van het kind. Ritme, rust en regelmaat in het verloop van de dag geeft een gezonde ondersteuning aan het fysieke- en het levenskrachtenlichaam van het kind. De wereld om hen heen wordt daardoor herkenbaar en voorspelbaar en dat geeft het kind vertrouwen in zijn bestaan. Deze rust wordt afgewisseld met actieve momenten; elke dag wandelen, spelen en rennen de kinderen in de buitenlucht!

Spreuken en liedjes

Als terugkerende momenten van de dag (voor het eten) hebben we verschillende rituelen in de vorm van een spreukje, een liedje en handspelletjes.

“De aarde doet het groeien, het zonlicht doet het bloeien…” zingen we voordat we gaan eten. Sommige kindjes weten al hoe ze hun handjes erbij kunnen bewegen. De andere kindjes luisteren aandachtig tot het liedje klaar is, dan houden we allemaal samen even de handjes vast en zeggen “eet smakelijk allemaal”.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *